Booking

Idrætsparken deltager i beredskabskursus

I samarbejde med Beredskab Fyn, styrker Idrætsparkens personale kompetencerne til at håndtere en eventuel bygningsbrand, ved at gennemføre beredskabskurser i juni. 

På kurserne drøftes også forebyggende indsatser ift. klargøring og afvikling af arrangementer, samt kendskab til sikkerhed og brandregler.
Idrætsparkens lokale forhold og nuværende beredskabsplan gennemgåes, og brugen af brandtekniske installationer demonstreres.
Følgende områder er en del af kurset:

• Forebyggelse af brand
• Brand- og evakueringsinstrukser
• Egen sikkerhed
• Alarmering og evakuering
• Brandtekniske installationer
• Redning og evakuering
• Begrænsning af branden

Del siden: