Formål
Overordnet skal aktivitetskameraerne skabe et overblik over anvendelsen af de enkelte idrætshaller, så Odense kommune (og brugerne) får større indsigt i graden af udnyttelse.

Helt konkret anvendes data fra kameraerne til at generere oversigtsrapporter, så der bliver grundlag for at vurdere, om hallen evt. kan udnyttes bedre eller anderledes.

I tilfælde af potentielle ændringer, vil beslutninger altid blive foretaget med inddragelse af den pågældende bruger.

Selvom der er tale om et pilotprojekt, forventer vi at systemet bliver af permanent karakter. Beslutningen beror på en større evaluering senere i forløbet.

Anonyme billeder
Kameraerne tager billeder i hallerne, hvorefter antallet af personer registreres på et givent tidsrum. Billederne anonymiseres og monitoreringen lever derfor op til reglerne for GDPR.

Hvis I ønsker yderligere viden om databehandlingen kan I læse mere om dette på udviklernes hjemmeside: www.hallmonitor.dk.

Adgang til data
Data er tilgængelig for alle, og kan tilgåes på følgende link.

Alternativt kan vi oprette jer som modtagere af oversigtsrapporter.
I skal blot sende en anmodning til Vivian (vgs@odense.dk), med den mailadresse I ønsker tilknyttet, samt det/de anlæg I ønsker data fra.