Billede af Coronavirus retningslinjer

Færre antal deltagere på aktivitetshold

Vi har reduceret antallet af deltagere på visse aktivitetshold i svømmehallerne, for at efterleve retningslinjerne ift. Corona-smitte.

  • Sauna-Gus: max. 6 deltagere
  • Aqua-Fitness: max. 15 deltagere
  • Aqua-Power: max. 10 deltagere

Det er på nuværende tidspunkt ukendt hvor længe disse aktivitetshold skal afvikles med færre deltagere.