Cybercrime

Odense Kommune bekæmper cybercrime

Snart er materialet målrettet foreninger og klubber også klart

Cyberkriminalitet blev sat på dagsordenen i efteråret 2016, da et enigt byråd besluttede at styrke indsatsen mod cyberkriminalitet i Odense Kommune. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at være med til at fremme en sund digital adfærd. Der er bl.a. søsat en række indsatser, der fremmer viden om digital sund adfærd og håndtering af cyberkriminalitet generelt.

Læs mere om Cybercrime