Booking

Odense Idrætspark får nyt halgulv

Halgulvet i Idrætsparkens opvisningshal er desværre i mindre god forfatning, efter mange års tro tjeneste.
Derfor forventer vi, at kunne få monteret et nyt halvgulv i perioden 2. juli til 29. juli.

Det nye halgulv skal sikre endnu bedre vilkår for vores mange forskelligartede brugere.

Mvh. Rune Bille

Del siden: