Booking

Hjælp med at øge trafiksikkerheden langs Letbanen

Letbanen har lanceret en kampagne, der opfordrer bløde trafikanter langs letbane-byggeriet, til at være særligt opmærksomme og tage hensyn til hinanden, da pladsen er trang.

De opfordrer til at man benytter markerede overgange, frem for at krydse ind over arbejdsarealet.
Forhåbentlig kan det være med til at forebygge ulykker, farlige situationer og generelt højne trafiksikkerheden i byen.

- vær opmærksomme i trafikken

Del siden: