Booking
Klosterbakken Café

Fremtidig drift af Klosterbakkens café

Deltag i brugermødet 21. februar kl. 16.30, og kom med gode forslag til fremtidig drift
I By- og Kulturforvaltningen vil vi meget gerne understøtte byens sociale liv. Der er ingen tvivl om, at samvær og forpligtende fællesskaber er med til at give glæde, sundhed og mening i tilværelsen, og vi er meget bevidste om, at svømmehallen Klosterbakken har en særlig plads i manges hjerter.

Det vidner de seneste dages mange henvendelser til forvaltningen og debatindlæggene i avisen om, men det er ingen ny viden for os.

For nogle år siden fik svømmehallen et betydeligt løft, og den har et trofast publikum, som benytter faciliteterne flere gange om ugen. Den lille café er også et samlingssted, som betyder meget for mange, og derfor er det vigtigt for mig at slå fast, at der ikke er truffet en beslutning om at lukke caféen.

Imidlertid er Odense Idrætspark – som driver byens svømmehaller – blevet pålagt en besparelse i forbindelse med de generelle besparelser i By- og Kulturforvaltningen. Her kommer caféen på Klosterbakken i spil, fordi det ikke er en kommunal opgave at drive en café, hvis driften kan overtages af en privat virksomhed.

Derfor er det vores første prioritet at finde en privat forpagter, som ønsker at overtage driften. Hvis det ikke lykkes, vil besparelserne gøre det vanskeligt for Odense Idrætspark at drive caféen med eget personale.

Det betyder ikke, at vi giver op. Hvis vi ikke finder en privat forpagter, vil vi kigge på alternative løsningsforslag, så caféområdet fortsat kan være et samlingssted for svømmehallens gæster. Her lytter vi naturligvis til gode idéer fra svømmehallens brugere, så alle er velkomne til at henvende sig, hvis de har forslag til den fremtidige drift.

Den 21. februar kl. 16.30 afholder vi et brugermøde i mødelokale 5 i Odense Idrætspark, hvor beslutningen om caféen vil blive vendt.

Rune Bille
Chef for Odense Idrætspark

Del siden: